ଆମ ବିଷୟରେ

2007 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କେଦାର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ସୋର୍ସିଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ବର୍ତ୍ତମାନ, 60 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚୀନ୍, ହଂକଂ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାଖା ଅଛି |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ସେବାଗୁଡିକ

ସହଭାଗୀ

 • CEIBS
 • CFAO
 • GB Auto
 • Gildemeister
 • IESE
 • Inchcape
 • Indra
 • Indumotora
 • Roland Berger
 • Union
 • Ambacar
 • mannheim
 • Bajaj
 • autoeastern
 • SADAR
 • “କେଦାର, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ବିଜନେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିଭିଜନ୍, ଏସିଆରେ ଆମର ଆଖି ରହିଆସିଛି, ବଜାରର ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁ understand ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |ଏହା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନୂତନ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି |

  —— ଇଣ୍ଡୁମୋଟୋରା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ |

 • “ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କେଦାର ଆଉ ଜଣେ (ପାରମ୍ପାରିକ ଅନୁବାଦକ ଏବଂ) କିଛି ସହଜ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ କେଦାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ | ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ |
  କେଦାର ସହିତ ମିଶି ଆମେ ସିବିୟୁ କାରଗୁଡିକର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଯୋଗାଣକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ କରିବାକୁ, ନୂତନ OEM ସହିତ ବୁ ate ାମଣା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ପୃଷ୍ଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ |

  —— ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ଗୁଏଲଫି, SADAR ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ |

 • କେଦାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଆମ ତଥା ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

  ——CFAO ଗୋଷ୍ଠୀ |

 • “ମୁଁ ଚାଇନାର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଦାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସେବା ବ୍ୟବହାର କଲି ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେଦାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କଲି |
  ମୋର ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀର ରଣନୀତି ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ p ଲାନ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଦାରର ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କଲି |କେଦାରର FOB ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଇନାର ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟରେ ବୁ ate ାମଣା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା | ”

  —— ଆଡେଲ ଆଲମାସୁଡ୍ ସିଇଓ, MG ସାଉଦି ଆରବ |

 • “ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଯେ ଚାଇନାରେ ନ eth ତିକତା, ବୃତ୍ତିଗତତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ମତାମତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି କ company ଣସି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ।ତୁମର ଏକ ଭଲ ଦଳ ଅଛି। ”

  ——GB ଅଟୋ |

 • “ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀ!”

  —— ମାରିଆସ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସିଇଓ |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |